Tego dnia: 1 marca (szarża pod Borujskiem)

Tego dnia: 1 marca (szarża pod Borujskiem)